వై.రామిరెడ్డి గారు కి ‘స్వర్గప్రాప్తి’…

వై.రామిరెడ్డి గారు వయస్సు 82
స్వర్గప్రాప్తి 24-01-2019

నటుడు శ్రీనివాసరెడ్డికి నాన్నగారు. ఈయన  జయమ్ము నిశ్చయమ్ము రా  సినిమా లో బడిపంతులుగా నటించారు మరియు స్వంతనిర్మాణ సంస్థలో నిర్మిస్తున్న చిత్రంలో ఒక ముఖ్య పాత్రలో నటించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.