బ్రేకింగ్ న్యూస్ : కోడూరు వద్ద షిర్డీ ఎక్స్ ప్రెస్ రైలుకు తప్పిన ప్రమాదం..

కడప జిల్లా…
కోడూరు వద్ద షిర్డీ ఎక్స్ ప్రెస్ రైలుకు తప్పిన ప్రమాదం…
కోడూరు వద్దకు రాగానే పట్టాలు తప్పిన రైలు…
వెంటనే రైలు నిలిపివేసిన స్టేషన్ అధికారులు బ్రేకింగ్ న్యూస్
Leave a Reply

Your email address will not be published.