సూర్య‌గ్ర‌హ‌ణం ఈ రాశుల వారు చూడొద్దుడిసెంబరు 26 గురువారం మూల నక్షత్రం, ధనుస్సురాశిలో కంకణ సూర్య గ్రహణం ఏర్పడబోతోందని పండితులు చెపుతున్నారు. ఈ ఏడాదిలో చిట్టచివరిది మూడో సూర్యగ్రహణం కేతుగ్రస్థ కంకణాకార గ్రహణంగా చెప్పారు. కాగా గురువారం ఉదయం 8 గంటలకు గ్రహణం ప్రారంభమై 11.10 వరకు కొనసాగుతుందని శాస్త్ర వేత్త‌లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ గ్రహణం భారతదేశం, శ్రీలంక, కొన్ని గల్ఫ్ దేశాలు, సుమత్రా, మలేషియా, సింగపూర్‌లలో కనువిందు చేయనుందని చెప్పారు.

కాగా ఇలా మూల నక్షత్రం మకర, కుంభ లగ్నాలలో ధనుస్సు రాశిలో త్రిపాదాధిక కేతుగ్రస్త కంకణాకార సూర్య గ్రహణం మరో 16 ఏళ్లు తర్వాత సంభవిస్తుంద‌ని జోతిష‌ నిపుణురాలు ఈడ్పుగంటి ప‌ద్మ‌జారాణి చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా కనువిందు చేయనున్నఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం తమ జన్మరాశుల్లోని చెడు స్థానాల్లో గ్రహణం సంభవించిన ప‌క్షంలో చూడ‌రాద‌ని ముఖ్యంగా ధనుస్సు రాశిలో ఏర్పడే ఈ గ్రహణాన్ని ఆ రాశి వారు చూడ‌వ‌ద్ద‌ని, అష్టమ స్థానంలో ఉండే వృషభ రాశి, అర్ధాష్టమ స్థానంలో కన్య రాశి వారు ఈ గ్ర‌హణాన్ని చూడకపోవడం మంచిదని ఆమె చెప్పారు.గ్రహణం పూర్తయిన తర్వాత అన్ని రాశుల వారు ఖ‌చ్చితంగా తలస్నానం చేసి ఇష్ట దైవాన్ని ముందు కూర్చుని నవగ్రహ పీడాహరస్తోత్రమ్ చదువుకోవ‌టం ద్వారా గ్రహణ దోష ప్రభావం తొలిగిపోతుందని ప‌ద్మ‌జా రాణి సూచించారు.


నవగ్రహపీడాహరస్తోత్రమ్

గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః ।
విషమస్థాన సంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః ॥ 1॥

రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః ।
విషమస్థాన సంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః ॥ 2॥

భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా ।
వృష్టికృద్వృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు మే కుజః ॥ 3॥

ఉత్పాతరూపో జగతాం చన్ద్రపుత్రో మహాద్యుతిః ।
సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతు మే బుధః ॥ 4॥

దేవమన్త్రీ విశాలాక్షః సదా లోకహితే రతః ।
అనేకశిష్యసమ్పూర్ణః పీడాం హరతు మే గురుః ॥ 5॥

దైత్యమన్త్రీ గురుస్తేషాం ప్రాణదశ్చ మహామతిః ।
ప్రభుస్తారాగ్రహాణాం చ పీడాం హరతు మే భృగుః ॥ 6॥

సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహో విశాలాక్షః శివప్రియః ।
మన్దచారః ప్రసన్నాత్మా పీడాం హరతు మే శనిః ॥ 7॥

మహాశిరా మహావక్త్రో దీర్ఘదంష్ట్రో మహాబలః ।
అతనుశ్చోర్ధ్వకేశశ్చ పీడాం హరతు మే శిఖీ ॥8॥

అనేకరూపవర్ణైశ్చ శతశోఽథ సహస్రశః ।
ఉత్పాతరూపో జగతాం పీడాం హరతు మే తమః ॥9॥

॥ ఇతి బ్రహ్మాణ్డపురాణోక్తం నవగ్రహపీడాహరస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published.