ఈరోజు పంచాంగం

స్వస్తి శ్రీ వికారి సంవత్సరము, ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు, మాఘ మాసం, సోమవారం – పంచాంగము
ఫిబ్ర‌వ‌రి 10 – సోమవారం – పంచాంగము
తిథి సూర్యోదయకాల తిథి: కృష్ణ-పాడ్యమి
కృష్ణ-పాడ్యమి ఈ రోజు 09:45 AM వరకు , తదుపరి కృష్ణ-విదియ రేపు (11) 06:19 AM వరకు
నక్షత్రము మఖ ఈ రోజు 05:06 PM వరకు , తదుపరి పుబ్బ
నక్షత్ర పాదము మఖ-1 ఈ రోజు 01:06 AM వరకు 
మఖ-2 ఈ రోజు 06:26 AM వరకు 
మఖ-3 ఈ రోజు 11:47 AM వరకు 
మఖ-4 ఈ రోజు 05:06 PM వరకు
యోగము శోభన ఈ రోజు 11:32 AM వరకు , తదుపరి అతిగండ
కరణము కౌలవ ఈ రోజు 09:45 AM వరకు , తదుపరి తైతుల ఈ రోజు 08:03 PM వరకు
చంద్ర రాశి సింహ రాశి 09/02/2020, 19:44:25 నుంచి  11/02/2020, 19:44:09 వరకు
సూర్య రాశి మకర రాశి 15/01/2020, 02:16:16 నుంచి  13/02/2020, 15:08:50 వరకు
అశుభ సమయములు
వర్జ్యం ఈ రోజు 06:25 AM నుంచి 07:51 AM వరకు మరియు రేపు (11) 12:12 AM నుంచి రేపు (11) 01:37 AM వరకు
దుర్ముహూర్తం 12:07 PM నుంచి 12:53 PM మరియు 03:10 PM నుంచి 03:56 PM వరకు
రాహుకాలం 08:13 AM నుంచి 09:38 AM వరకు
గుళికాకాలం 01:56 PM నుంచి 03:21 PM వరకు
యమగండకాలం 11:04 AM నుంచి 12:30 PM వరకు

శుభ సమయములు
అమృత ఘడియలు ఈ రోజు 02:58 PM నుంచి 04:24 PM వరకు
సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు
 సూర్యోదయం: 06:47 AM
సూర్యాస్తమయం: 06:13 PM
 చంద్రోదయం: 07:30 PM
చంద్రాస్తమయం: 07:37 AM        
దినప్రమాణం 11:25
అభిజిత్ 12:30 PM
రాత్రిప్రమాణం 12:33

Leave a Reply

Your email address will not be published.