ఏపికి న్యాయం చేయండి…… స్వతంత్ర నిపుణుల బృందం…

ప్రజాస్వామ్య పీఠం ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కేంద్రం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన‌   మీలు ప్రస్తుత స్ధితిపై లోక్ త్తా వ్యస్ధాప అధ్యక్షులు ప్రకాష్ నారాయణ్ నేతృత్వంలో విజవాడలో గ్ర నివేదికను విడుద చేశారు. ఆయా అంశాలపై అధ్యనానికి ప్రత్యేక మీటీగా  ఏర్పడిన నిపుణుల బృదం అన్ని అంశాలను ప్రత్యేకంగా అధ్యనం చేసింది. కమీటీ అధ్య రిపోర్టును అటు కేంద్ర రాష్ట్రప్రభుత్వాలకు పంపడంతోపాటు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు అదిస్తామని అపరిషృత స్య  రిష్కారానికి లు సూచలు వారికి వివరిస్తామన్నారు. రాష్ట్ర విభ ట్టంలో పేర్కోన్న అంశాలు ఇచ్చిన మీలకు సంభందించి గ్రయిన నివేదికను ప్రజాస్వామ్య పీఠం సిద్దం చేసింది. దీనికోసం ఆర్దిక వేత్తలు, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారులు, కేంద్ర ర్వీసుల్లో కీల వుల్లో నిచేసిన వారితో పాటు న్యాయ మూర్తులతో  బృందాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. విభ రిగిన యం, రువాత చ్చిన మార్పులు వంటి వాటిపై సునిశితంగా అధ్యనం చేసిన వీరు లు సూచలు చేసినట్టు బృందాన్ని న్వయం చేసిన లోక్ త్తా వ్యస్ధాప అధ్యక్షులు ప్రకాష్ నారాయణ్ అన్నారువిభట్టంలో కొలువయిన వివిధ అంశాలపై బృంద భ్యులు విరంగా వివరించగా అతి కీలకం అయిన ఆర్ధిక లోటు అంశాన్ని మాజీ ఎస్ అధికారి అజయ్ ల్లాం వివరించారు. నిజానికి ఆంద్రప్రదేశ్ లో అప్పటికే చెల్లించిన మొత్తన్ని కూడా లిపితే రెవెన్యూలోటు 19,015కోట్ల రూపాయలు కాగా దీనిలో 10, 335 కోట్ల రూపాయలును 31 మార్చి 2015 నాటికి కేంద్రం చెల్లించాల్సి  ఉందన్నారు. మిగిలిన 8,660 కోట్ల రూపాయలు మాత్రం ప్రభుత్వం తీసకున్న కోత్త కాల అయిన బుణమాఫీ, డిస్కామ్ కు ఆర్ధిక చేయూత‌, సామాజిక ద్రతా పించన్లు, లాంటి వాటి విషయంగా ఇవ్వలేకపోతున్నామని కేంద్రం ప్రటించింది.అటు అంతకుముందు ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సినపిఆర్ సి కాయిలు విషయంలో కూడా  కేంద్రం భాద్య తీసుకోకపోవడం మంజసం కాదన్నారు. ఇదిలా ఉంటే తోలి ఏడాది  ఏపి రివెన్యూలోటు 16,078కోట్లు రూపాయలు కాగా దానికి అంగీకరించని కేంద్రం చెల్లిస్తామని చెప్పిన 4117 కోట్లుకు గాను 3979 కోట్లు రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారని అజయ్ ల్లాం వివరించారు. బృందంలోని రో భ్యుడు స్టీస్ సుంకల్లి ర్వరావు  విభ ట్టంలో కొన్ని కీల అంశాలపై అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేశారుఎక్కడి కేంద్రకార్యాలయాలు ఉంటే అక్కడి సంస్ధులుగా న్న చెల్లింపు రుగుతుందని ప్రటించడంతో అటు ఆంద్రప్రదేశ్ 3820 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయాన్ని కోల్పోవసి చ్చిందన్నారు. ఇదే యంలో అటు అప్పలు విషయంలో మాత్రం నాభా ప్రాతిపదిక విభజించడం మూలంగా ఏపికి కు మించిన భారంగా మారిందని ప్రటించారుఅటు పోలరం ప్రాజెక్టు విషయంలో చాలా కూ ప్రతి రిగిందని మీటీ భ్యులు కేంద్ర హోంశాఖమాజీ కార్యర్శి ద్మనాభయ్య పేర్కోన్నారు. కేంద్రం నుండి ఇంకా 3340 కోట్లు రియంబర్స్ కావాల్సి ఉందన్నారు. ఫేజ్ 1లో 41.15మీటర్లు డ్యంను ట్టడానికి మెయిన్ ర్క్స్ కోసం 8716 కోట్లు రావాల్సి ఉందన్నారు. 2019-20 డిసెంబర్ రుకు 27494కోట్లు రావాల్సి ఉందన్నారు. ఇండియాలో మొత్తంగా 16 జాతీయ ప్రాజెక్టులు ఉండగా పోలరం మాత్రం చాలా స్పీడుగా రుగుతున్నాయి. ప్రాజెక్టు అనుకున్న యానికి పూర్తవ్వలంటే ముందు స్టేట్ ర్నమెంట్ ర్చచేయడం ష్టంగా మారింది. దీంతో ప్రతి క్వార్టర్ కు బ్బు 90 శాతం కేంద్రం ఇచ్చి లెక్కలు అడిగితే బావుంటుందనే  అభిప్రాయాన్ని ఆయ వ్యక్తం చేశారు.
 వెనుకడిన జిల్లాలకు ఆర్దిక చేయూత అందించడానికి కేంద్రం ప్రటించినబుందేల్ ఖండ్ ప్యాకేజి రాలేదన్నారు.  2009-2012 ధ్య బుందేల్ ఖండ్ కు 7299 కోట్లు ఇవ్వగా, కేంద్రం కు మాత్రం 1050 కోట్లు రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చింది. అటు బుందేల్ ఖండ్ నాభా కూడా  ఏపి న్నా చాలా క్కువ. ఏడు జిల్లాలు మిగిలిన ఏపి జిల్లాలతో మానంగా అభివృద్ది  చెందాలంటే 36వేల కోట్లు అయిదు సంవత్సరాల్లో అందించాలన్నారు.   వెనుకడిన జిల్లాల్లో స్యలు జిల్లాకు జిల్లాకు వేరుగా ఉన్నాయన్న వారు కేంద్రం నుండ నీసం 24300 కోట్లు లెక్క ప్రకారం రావాల్సిన అవరం ఉందని మీటీ భ్యులు ఫోపెసర్ రాధాకృష్ణ అభిప్రాయడ్డారు.

వివిధ సంస్ధ కేంద్ర కార్యాలయాలు ఎక్క ఉంటే పన్నులు కూడా అక్కడికే వెళుతాయి అని నిర్ణయం తీసుకోవడంతో  ఏపి ఇప్పటి కూ 16445 కోట్లు ష్టపోయిందని మీటీ భ్యలు అభిప్రాయడ్డారు. దీనిలో 90శాతం రాష్ట్రాలకు రావాల్సి ఉందన్న వారు ఏపికి న్యాయం డం లేదన్నారు, అయితే ప్రతిపాదనే క్క పెట్టిన ప్రస్తుత ప్రభుత్వం  కేంద్రం ద్దకు ఎన్నిక రువాత  వెళ్ళి మాటాడాలని సూచించారు. ఎక్కయితే  రిజిష్టర్ అయ్యిందో అక్కడే దాని ఆదాయం అనకుండా ఉత్పత్తి రిగే ప్రదేశం నుండి తీసుకోవాలని  సూచిస్తున్నారు.ఎన్నిక ముందు రెండు నెలల్లోనే విభ  ట్టం రాగా విభ ట్టంలో పేర్కోన్నాట్టు ఏపికి ఓడరేవుపై  మూడు ప్రాంతాలలో ఏదో ఒక చోట ఇవ్వాలని పేర్లు సూచించారుక్కల్లి, రామయణట్నం, దుగ్గరాజట్నం ను రికమెండ్ చేయగావీటిలో దుగరాజట్నంకు శ్రీహరికోట, పులికాట్ లేక్ కు అత్యతం మీపంగా ఉండడం తో అక్క పోర్టు సాధ్యం కేంద్రం పేర్కోటోంందిఅయితే ఎంపిలు ఇన్ఫ్లు ఎన్స్ చేసి దుగిరాజట్నం కు ఓకే చేయించారన్నారు. అయితే దుగిరాజపట్న ద్ద పోర్టు సాధ్యం కాదని రువాత నిపుణులు  అభిప్రాయడడంతో అది అంతలో ఆగిపోయిందిదీంతో కేంద్రమే దీనిపై ఓనిర్ణయాన్ని ప్రటించాలని మాజీ న్యాయమూర్తి సుంకల్లి ర్వరావు, అజయ్ ల్లాం.
 రాష్ట్రానికి  కేటాయించిన 11 జాతస్ధాయి విద్యాసంస్ధకు 12746కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాల్సి ఉండగా దానిలో ఇప్పటివకూ కేవలం 6.6శాతం మాత్రమే చ్చిందన్నారు. రాష్ట్రం ఇప్పటికే ఆయా సంస్ధ నిర్మాణానికి అవరం అయిన భూమలును కేటాయించింది. అటు అమరావతిలో జాతీయ దారులప్రాజెక్టుకోసం విభ ట్టం షెడ్యూల్ 30 లో ఉందన్నరు. దీంతో అయిదు ముఖ్యయిన రోడ్లను గుర్తించి కేంద్రానికి పంపింది. హైదరాబాద్ నుండి విజవాడ ఫోర్ లైన్ ను సిక్స్ లైన్ గామర్చడం. హైదరాబాద్ నుండి అమరావతికి ఎక్సప్రెస్ హైవే డిపిని సిధ్దం చేయడం. అటు రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు విషయంలో టోకెన్ దు మాత్రమే రిలీజ్ చేయడంతో  ప్రాజెక్టు పూర్తికి ఎన్నో సంవత్సరాలు డుతుంది అని అనుమానిస్తున్నారు. అటు  చెన్నైవిశాఖ ట్నం కారిడార్ కు  12000 కోట్లు అవరం అవుతాయి. దీనిలో6000కోట్లు నీసం స్తే బావుంటుంది అని వారు అభిప్రాయడ్డారు. మెట్రో రైల్ విజవాడ‌, విశాఖ ట్నంకు ప్రటించినా కేంద్రంలో లిక లేకపోవడం ట్ల ప్రోఫెసర్ గాలిబ్ , మా కేంద్ర హోం సెక్రరీ ద్మనాభయ్యలు ప్పుపట్టారు
 రాజధానిలో సామాజిక మౌళిక ధుపాయాలు, టెయిర్ 1, టెయిర్ 2 ఇన్ఫ్రా స్ట్రక్చర్ అభివృద్దికోసం 1500 కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చారు. అటు రెండు రాల డ్రైనేజిలకోసం ఇచ్చింది వెయ్యి కోట్లు గా బృందం  వెల్లడించింది. ఇదే మయంలో 1638 కోట్లు కు యుటిలైజేషన్ను ఏపి ప్రభుత్వం పంపగా నీతి అయోగ్ న్ని కేంద్రానికి  సిఫారస్సు చేసిందని అయితే అటు నుంచి స్పంద లేదని మిటీ న్వ ర్తజెపి వెల్లడించారు. ఏపికి రిగిన అన్యాయాన్ని పూడ్చడానికి విభ ట్టం స్తే, ట్టం అమలు తీరు పై  స్వతంత్ర నిపుణుల మిటీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇక నైనా కేంద్ర రాష్ట్రప్రభుత్వాలు ట్టం అమలుపై లిసి పనిచేయాలని సూచించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.