పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః
ఫిబ్రవరి 11, 2020
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు
మాఘ మాసం బహుళ పక్షం
తిధి :విదియ ఉ9.33తదుపరి తదియ
వారం:మంగళవారం (భౌమ్యవాసరే)
నక్షత్రం:పుబ్బ సా6.03 తదుపరి ఉత్తర 
యోగం:అతిగండ ఉ10.48 తదుపరి సుకర్మ
కరణం:గరజి ఉ9.33 తదుపరి వణిజ రా8.24 ఆ తదుపరి భద్ర/విష్ఠి 
వర్జ్యం  :రా12.45 – 2.15
దుర్ముహూర్తం:ఉ8.49 – 9.34 &
రా10.58 – 11.48
అమృతకాలం  :మ12.02 – 1.32
రాహుకాలం     :మ3.00 – 4.30
యమగండం/కేతుకాలం:ఉ9.00 – 10.30
సూర్యరాశి :మకరం
చంద్రరాశి   :సింహం
సూర్యోదయం      :6.34
సూర్యాస్తమయం :5.55
శుభమస్తు
గోమాతను పూజించండి
గోమాతను సంరక్షించండి🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published.